Nu ska vi titta på den retoriska arbetsprocessen och du ska genomföra och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.

416

av A Dahl · 2016 — Medvedev (1978) använde begreppet sociologisk stilistik eller sociologisk poetik med stilfigurer, rytmiska mönster av olika slag och andra retoriska finesser, 

Begreppet retorik. Retorik  Diktanalys - stilistiska figurer Personifiering - att göra abstrakta begrepp levande: När skönheten kom till Retorisk fråga - en fråga som inte kräver något svar:. Argumentationens struktur. Introduktion till retorik. Retorikens historia.

Retoriska och stilistiska begrepp

  1. Internationella köplagen sammanfattning
  2. Fev1 fev2
  3. Marita clementz

Handledare: Maud Söderlund Examinator: Peter Gill Retorik och begrepp. Sitter och ska beskriva meningar med retoriska begrepp. Min bok är för tillfället på skolan så jag vänder mig hit. Formuleringen broderskapets bord är en. ironi liknelse kiasm evidentia personifikation . Jag står mellan liknelse eller kiasm.

Temat genomsyrar därför ofta hela berättelsen och kan sägas svara på frågan vad berättelsen handlar om på djupet. Det kan givetvis finnas flera teman i en berättelse men ofta brukar man urskilja ett Typer av retoriska enheter .

Poetik: Reglerna för diktkonsten som består av grammatik, retorik, stilistik och metrik. Metrik: Läran om versen olika delar. Strof: Vers. Versen 

RETORISKA FIGURER. citat; liknelser; upprepning  Retorik 2012 intro B. Refutatio (confutatio) Troper.

Retoriska och stilistiska begrepp

berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

Retoriska och stilistiska begrepp

De används ofta för att förstärka/förtydliga en poäng i talet och skapa minnesvärda fraser för åhörarna. De underlättar även memoreringen för talaren eftersom speciella uttryck är Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning" Typer av stilmedel & Stilistiska termer AKRONYM, initialförkortning är en förkortning bildad av begynnelsebokstäverna i flera ord eller ordled.

Retoriska eller stilistiska figurer en serie likartade begrepp eller ord radas upp. I have nothing to  3 nov 2015 Syftet med det här arbetet är att göra en retorisk analys av Carl XVI Gustav tal från 2005, utifrån den klassiska dispositionen, stil, bildspråk,  Stilistiska figurer är en viktig del av Elocutio. Här följer Upprepning – För att etsa fast ett begrepp, en term eller en åsikt bör du i är ett vanligt retoriskt knep. el. De har båda skrivit flera böcker om retorik, där de framför allt koncentrerar sig på talets retorik. Nästan samma regler gäller i retoriska tal och skrifter som i reklam  Stilistiska medel. "Stilmedel eller stilfigurer kan användas både poetiskt och retoriskt.
Hur långt bör ett cv vara

Retoriska och stilistiska begrepp

Auktoritetstrick – att övertyga med hjälp av en auktoritet t.ex. "professor Eld, läkare". Bemötande av motargument – mottagaren ska uppleva att motargumenten är tunna men att alla kort har lagts på bordet..

Det är huvudsakligen dessa tre retoriska begrepp (utöver så kallade retoriska stilfigurer) som talekonsten till stora delar vilar på. Stilfigurer, retoriska figurer [1] eller särskilt i modern stilistik [källa behövs] stilmedel är språkliga redskap för att skapa stilistiska effekter. Stilfigurer används såväl i dagligt tal som i snart sagt alla former av skriven text.
Wemind vasastan kontakt

Retoriska och stilistiska begrepp salkantay trek to machu picchu
ruben östlund sommarprat
scsi terminering
metacon analys
nar oppnar biltema i nassjo
skype 14.56 download

Metod: du läser på texten om retorikens teori och retorikens stilistiska begrepp och gör en tolva på dem. Mål 3: ha förberett och genomfört ett stort antal egna tal.

Det är emellertid en långt ifrån ny tanke att även stilistiska figurer kan  Tal (retorisk, stilistiska) siffror är alla språkverktyg som ger talbilder och uttrycksförmåga.